You are here:

PSZOK

PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany w Błażowej przy ul. Myśliwskiej 9

  

REGULAMIN
Przyjmowania odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

I. Do PSZOK odpady mogą dostarczyć wyłącznie mieszkańcy GMINY BŁAŻOWA, GMINY TYCZYN, GMINY LUBENIA z wyłączeniem podmiotów gospodarczych.

II. PSZOK czynny jest:
OD PONIEDZIAŁKU DO PIATKU W GODZINACH: 7:00 – 19:00

III. Oddając odpady do PSZOK należy okazać pracownikowi dokument tożsamości, oraz przekazać naklejkę z kodem kreskowym.

IV. Do PSZOK przyjmowane są bezpłatnie wyłącznie odpady posegregowane tj.:

DLA GMINY LUBENIA:

 • Szkło, opakowania ze szkła, 
 • Tworzywa sztuczne, 
 • Opakowania z papieru i tektury 
 • Metal, puszki, drobny złom, 
 • Popiół, 
 • Odpady kuchenne i ogrodowe, 
 • Odpady z drobnych remontów (pochodzące z robót budowlanych nie wymagających zgłoszenia lub pozwolenia na budowę) 
 • Zużyte opony, 
 • Odpady wielkogabarytowe (meble) 
 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (telewizory, lodówki itp.), 
 • Odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych (chemikalia, farby, środki ochrony roślin, detergenty, baterie, przeterminowane leki),

 

DLA GMINY TYCZYN:

 • Szkło, opakowania ze szkła, 
 • Tworzywa sztuczne, 
 • Makulatura, 
 • Opakowania wielomateriałowe, 
 • Opakowania z drewna, 
 • Metal, puszki, drobny złom, 
 • Odpady zielone (gałęzie, liście, skoszona trawa), 
 • Odpady budowlane i rozbiórkowe (pochodzące z robót budowlanych nie wymagających zgłoszenia lub pozwolenia na budowę), 
 • Zużyte opony, 
 • Odpady wielkogabarytowe (meble), 
 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (telewizory, lodówki itp.), 
 • Zużyte baterie i akumulatory, 
 • Odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych (termometry, lampy rtęciowe, świetlówki, przełączniki), rozpuszczalniki organiczne, środki owadobójcze, chwastobójcze, resztki farb, lakierów, klejów, środków do konserwacji i ochrony drewna itp., opakowania po aerozolach, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji, zużyte oleje smarowe, środki do konserwacji metali, odczynniki chemiczne). 

 

DLA GMINY BŁAŻOWA:

 • Szkło, opakowania ze szkła, 
 • Tworzywa sztuczne, 
 •  Makulatura, 
 • Opakowania wielomateriałowe, 
 • Opakowania z drewna 
 • Metal, puszki, drobny złom, 
 • Odpady zielone (od mieszkańców nie posiadających kompostowników), 
 • Odpady budowlane i rozbiórkowe (pochodzące z robót budowlanych nie wymagających zgłoszenia lub pozwolenia na budowę), 
 • Zużyte baterie i akumulatory, 
 • Zużyte opony, 
 • Odpady wielkogabarytowe (meble) 
 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (telewizory, lodówki itp.), 
 • Odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych (termometry, lampy rtęciowe, świetlówki, przełączniki), rozpuszczalniki organiczne, środki owadobójcze, chwastobójcze, resztki farb, lakierów, klejów, środków do konserwacji i ochrony drewna itp., opakowania po aerozolach, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji,, środki do konserwacji metali,). 
 Do PSZOK- u nie będą przyjmowane ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE!!!

 

Istnieje możliwość zamówienia odpłatnego transportu odpadów z gospodarstw domowych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych pod numerem telefonu: (17) 230 14 44.

 • wynajmem samochodu dostawczego do 3,5 tony DMC na terenie Miasta Błażowa – 30,00 zł netto, 
 • poza terenem miasta 3,00 zł netto za kilometr.

 

Copyright © 2018

Template by Joomla Templates & Darmowe szablony Joomla.