You are here:

UWAGA!!! WAŻNA INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Prosimy o zapoznanie się z informacjami poniżej.

Gospodarka Komunalna w Błażowej Sp. z o.o. informuje, że w porozumieniu z Gminą Błażowa od 1 kwietnia 2017 r. będzie odbierać worki wyłącznie z logo GK w odpowiedniej kolorystyce zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Jednocześnie informujemy, że nie będą odbierane worki oznaczeniem innych gmin.
 
Gospodarka Komunalna w Błażowej Sp. z o.o.informuje, że z dniem 1 maja 2017 r. opłata za worki w siedzibie Gospodarki Komunalnej przy ul. 3-go Maja 35, będzie wynosić 50 groszy, natomiast w pozostałych punktach sprzedaży nie ulegnie zmianie i będzie wynosić 70 groszy.

 

Copyright © 2018

Template by Joomla Templates & Darmowe szablony Joomla.