You are here:

Informacja dla mieszkańców Gminy Iwierzyce

W porozumieniu z Gminą Iwierzyce Gospodarka Komunalna w Błażowej            Sp. z o.o. informuje, że do końca 2017 roku odpady zmieszane będą odbierane wyłącznie w czarnych workach 120 l i 60 l posiadających logo GK Błażowa z napisem "2017" i "2016" oraz bez napisu określającego rok. 

Copyright © 2018

Template by Joomla Templates & Darmowe szablony Joomla.