You are here:

Aktualności

Ogłoszenie dla mieszkańców Sołonki oraz Straszydla

Gospodarka Komunalna w Błażowej Sp. z o.o. informuje, że w dniu 17 czerwca tj. sobota będą rozdawane worki na odpady komunalne na II półrocze 2017r., z oznaczonych samochodów GK BŁAŻOWA.
Dla mieszkańców Sołonki oraz Straszydla nr domów (1-100) oraz (410-430) w godzinach 8:00-10:30 przy sklepie GS nr 8 w Sołonce, od godziny 11:00-13:30  przy dawnym sklepie GS nr 6 w Straszydlu.
Dla mieszkańców Straszydla - pozostałe numery domów w godzinach 8:00-10:30 przy sklepie "Mamba" Pani Krystyny Kiełbasa, oraz od 11:00-13:30 przy sklepie "Tara" Józef Solecki. 

Informacja dla mieszkańców Gminy Iwierzyce

W porozumieniu z Gminą Iwierzyce Gospodarka Komunalna w Błażowej            Sp. z o.o. informuje, że do końca 2017 roku odpady zmieszane będą odbierane wyłącznie w czarnych workach 120 l i 60 l posiadających logo GK Błażowa z napisem "2017" i "2016" oraz bez napisu określającego rok. 

Informacja dla mieszkańców Gminy Hyżne

         Gospodarka Komunalna w Błażowej informuje, że od 11 kwietnia 2017 r. w punktach są dostępne worki do gromadzenia odpadów z dodatkowym oznaczeniem "GMINA HYŻNE".

        Jednocześnie informujemy, że w porozumieniu z Gminą Hyżne od               1 czerwca 2017 r. podczas zbiórki będą odbierane worki wyłącznie posiadające dodatkowe oznaczenie, nie będą odbierane worki z oznaczeniem innych gmin lub bez oznaczenia.

Copyright © 2018

Template by Joomla Templates & Darmowe szablony Joomla.